Fabryka Maszyn Zniwnych / BizonObecnie (20.01.2006)

Fabryka CNH w Płocku, której historia sięga końca XIX wieku, to jedyny w Polsce i największy w Europie Centralnej producent kombajnów zbożowych. Głównym produktem płockiej fabryki są kombajny zbożowe - jest to rodzina kombajnów New Holland serii TC: TC56, TC54 i TC59AL. Każdy z tych modeli posiada wiele wersji i wariantów dostosowanych do szczegółowych wymagań rynkowych. Drugim wyrobem o istotnym znaczeniu dla CNH Polska są prasy do słomy i siana. Ponadto płocka fabryka specjalizuje się w produkcji zespołów żniwnych do wszystkich kombajnów New Holland produkowanych w Europie oraz szeregu podzespołów i części dla innych fabryk grupy CNH.
Firma spełnia najwyższe wymagania w zakresie procesów zarządzania i systemów jakości oraz procesów logistycznych i produkcyjnych. Wyznacznikiem poziomu jakości, bądącym istotnym elementem jest certyfikat ISO 9001:2000.

Produkcja

Początkowo produkowane były modele ZO40 (w latach ok 1970-1974), ZO50 (Super) (1973-1978), ZO56 (Super) (lata 1976-94), oraz ZO58 (Rekord) (lata 1980-04), następnie inne: Bizon Gigant (Z060, ZO-61, ZO-83), tak zwane BS-y (lata 1989-04) oraz kombajny zbożowe ZO 20 zaczepiane do ciągników rolniczych Ursus C-360. Produkcja Bizonów została zaprzestana po roku 2000 po przejęciu producenta przez firmę New Holland, która zaczęła produkcję maszyn pod swoją marką. W roku 2006 firma Case New Holland znów zaczęła produkcje marki Bizon i planowana jest dalsza jego produkcja.Historia

Fabryka Maszyn Żniwnych powstała na bazie trzech niezależnie działających od II poł. XIX wieku warsztatów naprawczych i fabryk narzędzi rolniczych, będących własnością: Mojżesza Szyi Sarny (rok powstania - 1870 r. , lokalizacja - pomiędzy ulicami: Sienkiewicza, Bielską i Królewiecką), Maurycego Marguliesa (ul. Tumska 13) i Pawła Urbańskiego (ul. Królewiecka - dziś nr 15). W czasie II wojny światowej ww. zakłady zostały zarekwirowane przez Niemców i połączone w lutym 1940 r. w jedno przedsiębiorstwo o nazwie Landmaschinen Fabrike Plock "Maschinen-Industrie", a produkcję podporządkowano potrzebom armii. Decyzją Pełnomocnika Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów z dn. 06.02.1945 r. na bazie niemieckiej fabryki utworzono Płockie Zakłady Maszynowe w Płocku podlegające Zjednoczeniu Przemysłu Metalowego i Elektromechanicznego na Okręg Łódzki w Łodzi. W czerwcu 1945 r. uruchomiono w zakładach produkcję maszyn rolniczych (wialni, młockarni, kieratów, sieczkarni, śrutowników) oraz przyłączono do nich przedsiębiorstwo "Autohof" zajmujące się naprawą samochodów. W 1947 r. załoga tego zakładu liczyła ok.700 pracowników. Modernizacja, a właściwie budowa nowego zakładu na obrzeżach miasta nastąpiła w okresie 1954-1959 pomiędzy stacją kolejową i lotniskiem oraz ulicą Otolińską. Na podstawie Zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 15.09.1948 r. zakłady przemianowano na Fabrykę Maszyn Żniwnych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione. W 1953 r. nadano jej imię Marcelego Nowotki i rozpoczęto budowę nowych hal produkcyjnych przy ul. Otolińksiej 25. W nowo wybudowanym zakładzie podstawowymi obiektami dla nowych linii produkcyjnych były hale o konstrukcji żelbetowej: hala montażowo-malarska, hala obróbki wiórowej i hala obróbki plastycznej. Produkcja zakładu była od początku różnorodna: od wozów gospodarskich, młockarni, wialni, kosiarek konnych i ciągnikowych - do kombajnów zbożowych (w oparciu o licencję radziecka). Należy zaznaczyć, że w tym okresie wyprodukowano kilkadziesiąt rodzajów maszyn rolniczych, w 1954 r. nastąpiło rozpoczęcie produkcji samojezdnych kombajnów zbożowych "Vistula" (w oparciu o prace konstruktorów FMŻ). Kolejna reorganizacja miała miejsce w 1974 r., kiedy to po połączeniu z Państwowym Ośrodkiem Maszynowym w Żurominie przedsiębiorstwo otrzymało nazwę "Agromet" Fabryka Maszyn Żniwnych im. Marcelego Nowotki, a nadzór nad nim powierzono Ministrowi Przemysłu Maszynowego. Filia w Żurominie zachowała włąsną strukturę organizacyjną aż do 1991 r., kiedy to nastąpiło rozdzielenie zakładów i na jej bazie utworzono Zakłady Maszynowe "Wkra". Już w połowie lat 50-tych FMŻ stała się krajowym monopolistą w produkcji kombajnów zbożowych, a pod koniec lat 80-tych posiadała monopolistyczną sieć handlową Przedsiebiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym "AGROMA"na tzw. zamówienia rządowe. Przy fabryce działała przyzakładowa szkoła zawodowa - od 1961 r. jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz od 1969 r. Zakład Doświadczalny przekształcony pod koniec 1971 r. w Ośrodek Badawczo-Rozwojowy (istniał do dn. 16.02.1982 r.). Transformacja społeczno-gospodarcza na przełomie lat 1989/1990 załamała sprzedaż kombajnów "Bizon". Od 1990 r. podjęto działania restrukturyzacyjne, sprowadzające się do utworzenia z dn. 01.12.1992 r. z rentownej części zakładu Spółki Prawa Handlowego "Bizon". Nowo utworzona spółka została przemianowana na "New Holland BIZON" i sprzedana włoskiemu FIAT-owi. Decyzją Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 22.04.1993 r. FMŻ poddano programowi naprawczemu, ustanawiając nad nią zarząd komisaryczny. W wyniku reorganizacji na bazie wydziałów produkcyjnych powołano Spółkę "Maszyny Żniwne". Zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 01.07.1996 r. z powodu zadłużenia postawiono ją w stan likwidacji. W okresie tym działała pod nazwą Fabryka Maszyn Żniwnych w Płocku w likwidacji. Dnia 10.06.1998 r. Sąd Wojewódzki w Płocku ogłosił upadłość przedsiębiorstwa. Proces upadłościowy zakładu zakończył się w styczniu 2001 r. i został poprzedzony likwidacją w lipcu 2000 r. Spółki "Maszyny Żniwne".


© Copyright 2007 Bizon - Dane Techniczne
W sieci od 16 grudnia 2006 roku.
W całości wykonał: Duch